Studieområdet og AT

Der har i mange år været en ambition om at skabe et stærkt samspil mellem fagene i gymnasiet. Det kom i årene 2005-2017 til udtryk i faget almen studieforberedelse (AT), som med gymnasiereformen fra 2017 blev erstattet med fagligt samspil. Se EVA’s undersøgelser af gymnasiernes bestræbelser på at tilrettelægge fagligt samspil her. 

Inspirationsmateriale

Inspiration til fagligt samspil på stx

I gymnasiet har der i mange år været en ambition om at skabe et stærkt samspil mellem fagene. I perioden 2005-2017 kom det til udtryk i faget almen studieforberedelse (AT), som med gymnasiereformen fra 2017 blev erstattet med fagligt samspil. På trods af de klare ambitioner oplever mange gymnasier, at det i praksis kan være vanskeligt at tilrettelægge fagligt samspil på en måde, som både er meningsfuld for elever og lærere.

Inspirationsmaterialet giver dig, der er leder eller lærer på stx, inspiration til, hvordan fagligt samspil kan organiseres. Du får viden om faldgruber og potentialer i arbejdet med fagligt samspil og et indblik i, hvilke erfaringer andre gymnasier har gjort sig.

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse

Alle udgivelser om studieområdet og AT