Kreativitet i gymnasiet

Der er kommet et større fokus på, hvordan uddannelsessystemet kan bidrage til at udvikle og understøtte elevers og studerendes kreativitet. Der står bl.a. i loven om de gymnasiale uddannelser, at uddannelsernes formål bl.a. er at ”udvikle elevernes kreative og innovative evner og kritiske sans”. Hvordan kan man gøre det? Det har EVA set nærmere på.

Inspirationsmateriale

Inspiration til at styrke elevernes kreativitet

Dette inspirationsmateriale forsøger med et empirisk udgangspunkt at komme nærmere de to centrale spørgsmål:

  1. .Hvad betyder kreativitet i en gymnasiekontekst?
  2. Hvordan kan man som lærer arbejde med at udvikle elevernes kreativitet gennem undervisningen?

Inspirationsmaterialet tager udgangspunkt i rapporten Kreativitet i gymnasiet, udarbejdet af EVA.

Kristian Quistgaard Steensen
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse

Alle artikler om kreativitet i gymnasiet

Alle udgivelser om kreativitet i gymnasiet