Demokratisk dannelse

Danske unge er blandt de unge i verden, der ved allermest om demokrati, men ligger lavt, når man ser på, hvor mange der deltager i politiske aktiviteter uden for skoletiden. EVA har set på, hvordan danske gymnasier arbejder med at styrke deres elevers demokratiske selvtillid.

Magasin

Demokratisk selvtillid hos elever i gymnasiet

Ungdomsuddannelserne spiller en vigtig rolle i forhold til at skabe rum, hvor børn og unge kan øve sig i deres demokratiske færdigheder og udvikle sig til borgere, der er klædt på til at indgå aktivt i et demokratisk samfund.

Dette magasin sætter fokus på, hvordan man kan gå til den opgave på de gymnasiale uddannelser. 

Kristian Quistgaard Steensen
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse

Alle artikler om demokratisk dannelse på gymnasiale uddannelser

Alle udgivelser om demokratisk dannelse

Vis flere