Artikel

Gymnasieelever: Mangfoldig elevgruppe på stx giver både forståelse for forskelligheder og faglige frustrationer

02-11-2023
Artikel Ungdomsuddannelse

Elever oplever, at der kan være store forskelle på det faglige niveau i undervisningen i det almene gymnasium, men at det også er en fordel at møde forskellige typer elever, fordi det forbereder til studieliv og arbejdsmarked. Alsidige og varierede arbejdsformer kan føre til, at flere typer elever kan have gavn af undervisningen, vurderer eleverne.

Der kan være store faglige forskelle på eleverne i en stx-klasse. Dét kan både være en kilde til frustration, men de unge fortæller også, at deres indbyrdes forskelligheder giver dem en forståelse af, hvad det vil sige at være del af et fællesskab og forberede dem til studieliv og arbejdsmarked. Det er nogle af indsigterne i en interviewundersøgelse blandt 15 stx-elever, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har gennemført.

Eleverne i undersøgelsen fortæller, at de faglige niveauforskelle både kan frustrere dem, der har svært og dem, der har nemt ved at følge med. For de elever, som har nemt ved at følge med, handler frustrationen om at være én af de få, der deltager. For de elever, som har sværere ved at følge med, er det frustrerende ikke at kunne deltage. Derfor synes eleverne, at det er særligt motiverende at møde lærere, der eksperimenterer med arbejdsformerne og får alle med, mens den mere klassiske tavleundervisning er med til at favorisere de få og stærkeste elever.

Natalie Blix Flagstad
Konsulent
Ungdomsuddannelse

”Eleverne peger på, at alsidige arbejdsformer i undervisningen er vigtigt, fordi de kan gøre undervisningen mere motiverende, og i sidste ende være med til at sikre, at flere elever kan deltage aktivt - uanset deres faglige niveau,” siger antropolog og konsulent Natalie Blix Flagstad, der har stået i spidsen for EVA’s undersøgelse.

Vigtigt med forskelle, men …

Eleverne er enige om, at der er forskel på det faglige niveau i deres klasser.

Nogle elever beskriver en meget stor forskel, mens andre oplever den som lidt mindre, ligesom forskellen kan være mere udtalt i nogle fag frem for andre.

”Eleverne peger dog også på, at forskellighed i klassen kan være godt, og de giver udtryk for, at man kan bidrage på forskellige måder i en klassesammenhæng, bl.a. socialt. Særligt elever med karakterer over gennemsnittet fortæller, at det er rart, at andre elever i klassen forholder sig mere afslappet til karakterer end dem selv, og at det er noget, de selv kan lære af i pressede perioder. Eleverne er enige om, at der på tværs af klassen gerne må være forskel på det faglige niveau, men at det er problematisk, hvis det betyder, at kun få kan deltage,” siger Natalie Blix Flagstad.

Kendetegn ved STX-elever: 62% er kvinder, 68% har minimum en forældre med videregående uddannelse, 10% har ikke-vestlig herkomst, 6% falder fra gymnasiet inden for et år

Forbereder til efterfølgende studieliv

Eleverne fortæller i undersøgelsen, at den mangfoldige elevsammensætning forbereder dem til det efterfølgende studieliv og til arbejdsmarkedet, fordi de skal samarbejde med forskellige elever i fx gruppearbejde. Mangfoldigheden er ifølge eleverne også med til at styrke deres forståelse af, hvad det vil sige at være en del af og bidrage til et fællesskab.

I undersøgelsen fortæller eleverne, at de tror forskelligheden i højere grad giver plads til ”at være sig selv” eller ”være lige den type, man vil” på stx end andre ungdomsuddannelser. Størstedelen af eleverne fortæller, at et vigtigt formål med stx for dem er at modne og udvikle sig, særligt gennem socialt samspil.

Eleverne ønsker sig både praksisorientering og variation

De stx-elever, som EVA har talt med, repræsenterer både elever med høje, lave og middel karakterer fra grundskolen, og alle efterspørger mere alsidige arbejdsformer, bare på hver deres måde.

Blandt elever med karakterer under og omkring gennemsnittet bliver der talt om vigtigheden af at lære uden for klasselokalet, og nogle taler om et ønske om ”at have det i hænderne”, mens elever med karakterer over gennemsnittet taler om gruppearbejde, filmklip osv. som afvekslende undervisningsformer.

”Elevsammensætningen på stx er bred, også hvad angår spændet i det faglige niveau. Derfor bør vi være optagede af, hvordan arbejdsformerne i undervisningen tager hensyn til den mangfoldige elevgruppe, der i dag går på stx – både dem, der oplever, at det er nemt at deltage i undervisningen, og dem, der oplever, at undervisningen skal være mere aktiv og inddragende for, at de kommer på banen. Især fordi de elever, vi har talt med, peger på, at det faktisk er noget, der kommer hele klassen til gavn,” siger Natalie Blix Flagstad.

 

STX-elever får i gennemsnit 7,7 ved studentereksamen. 1% får under 4, 21% får 4-6,9, 58% får 7-9,9, 21% får over 10.

Det fortæller eleverne om, hvordan de oplever undervisningen og formålet med at gå på stx:

 • ”Man møder forskellige samfundslag og baggrunde, fordi gymnasiet er bredt. Det er jo også en styrke. At det er tilgængeligt for alle, det er jo en slags folkeskole. Det er det almene. Du møder mange, og det udfordrer dig også. Nogle er gode socialt, selvom de ikke er så fagligt stærke, og de kan få tingene til at hænge sammen i det sociale fællesskab. Nogle er skolemennesker, som måske ikke er så meget med i det sociale. Så der er forskellige styrker, som får klassen til at fungere, og man kan spille forskellige roller”

  Elev med snit mellem 8-9 fra grundskolen

 • ”Det er specielt godt med de fag, hvor læreren lytter til eleverne og modellerer sin undervisning i forhold til elevernes feedback. Sådan noget med at være lidt mere aktiv i timerne. Når man bare sidder og skriver, er der tit én eller to, der laver arbejdet, og resten får svarene. Men hvis man laver noget aktivt, bliver alle nødt til at være med, fordi de har fået en rolle”

  Elev med snit over 10 fra grundskolen

 • ”Det gør det nemmere at huske, når der også er noget aktivt i undervisningen, og man har visuelle billeder. Det kan være ret kedeligt, når man skal læse 12-15 sider i fx samfundsfag, hvor det bare er den mindste skrift om rå samfundsdata. Det tager hårdt på sindet at skulle sidde og læse det, når man i forvejen har en lav samfundsfaglig forståelse"

  Elev med et snit mellem 6-7 fra grundskolen

 • ”Jeg synes faktisk, der fagligt er et ret stort gap. I nogle timer har der været perioder, hvor der er stille i klassen, hvor det kun er mig og et par andre elever, der taler. Jeg synes, det er lidt sjovere i timen, når andre også kommer på banen”

   Elev med snit over 10 fra grundskolen

Relateret indhold