Artikel

Elever på ungdomsuddannelser har glæde af kursus i at tackle stress, angst eller depression

21-02-2023
Artikel Ungdomsuddannelse

En pilotevaluering af kursusforløbet ”Godt igennem uddannelse” tyder på, at kurset kan give eleverne relevante redskaber til at håndtere stress, angst eller depression. Nu udrulles tilbuddet til yderligere 25 skoler.

Mange ungdomsuddannelser oplever i stigende grad elever, der har stress, angst eller depression, og som har svært ved at gennemføre deres uddannelse.

Nu tyder en foreløbig evaluering af kursusforløbet ”Godt igennem uddannelse” på, at det kan hjælpe de unge at få redskaber til at tackle nogle af de udfordringer, de kan møde på en ungdomsuddannelse.

”Godt igennem uddannelse” er et kursusforløb, som er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning. Kurset er en videreudvikling af et evidensbaseret program fra Stanford Universitet.

På kurset lærer eleverne, hvordan de kan håndtere en række af de udfordringer, de kan møde på deres ungdomsuddannelse. De lærer fx om, hvordan de kommer igennem pressede perioder, hvordan de forholder sig til symptomer som træthed eller tankemylder, og hvordan de kan planlægge deres tid og skabe balance mellem arbejde og fritid.

Komiteen har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at evaluere kurset for at dokumentere virkningerne af det og for at kvalificere udrulningen på hele uddannelsesområdet. Indtil videre har elever på seks skoler deltaget i pilotforsøget med programmet.

Deltagerne får et godt udbytte af kurset

Helt overordnet viser pilotevalueringen, at både kursusdeltagere og instruktører oplever, at deltagerne får et godt udbytte af kurset. 42 % af kursusdeltagerne oplever i høj grad et udbytte, 55 % i nogen grad.

Elever og instruktører oplever det som særligt brugbart er, at eleverne får redskaber og teknikker, der giver dem en oplevelse af flere handlemuligheder og større selvtillid.

Pilotevaluering er blevet til på baggrund af erfaringerne fra de seks skoler i 2022. Det er først i den endelige evaluering, hvor tilbuddet er blevet udrullet til yderligere 25 skoler, at EVA kan konkludere mere grundlæggende på virkningen af kurset.

Relateret indhold

Sara Hach
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse