Trivsel på gymnasiale uddannelser

Mange elever oplever svære perioder i gymnasiet, og elever, der ikke trives, har svært ved at rykke sig fagligt. Det er en helt central opgave for gymnasierne at skabe læringsmiljøer og lærer-elevrelationer, der fremmer elevernes faglige og sociale trivsel.

Katalog

De unges perspektiver på stx

I denne undersøgelse ser vi nærmere på eleverne på stx og tegner et nuanceret portræt af de perspektiver, muligheder og udfordringer, som de unge, der vælger en stx, oplever.

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse

Alle artikler om trivsel på gymnasiale uddannelser

Alle udgivelser om trivsel på gymnasiale uddannelser