Særlige tilbud til elever på gymnasiale uddannelser

Team Danmark-ordninger, HF-Søfart, Akademi for Samfundsengagerede Unge er særlige forløb eller tilbud, som EVA har evalueret. Bliv klogere på dem her.

Rapport

Evaluering af Akademiet for Samfundsengagerede Unge

EVA har evalueret Akademiet for Samfundsengagerede Unge (ASU), som er et forløb målrettet gymnasieelever med højt samfundsengagement. 

ASU-ordningen understøtter unges samfundsengagement igennem forløb, der både skal skabe mere fleksible og klare rammer for, hvordan deltagerne kan kombinere en ungdomsuddannelse med samfundsengagement, og samtidig bidrage til at understøtte deltagerne i udviklingen og gennemførslen af konkrete projekter.

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse

Udgivelser om særlige tilbud til elever på gymnasiale uddannelser