Pædagogisk ledelse på gymnasiale uddannelser

Når man som skolelederen eller uddannelsesleder er med til at fokusere på elevernes læring, har det positiv betydning for elevernes udbytte af undervisningen.

Video

Viden om pædagogisk ledelse

Hvad er god pædagogisk ledelse? Det kan du få svar på i denne korte video, som henvender sig til pædagogiske ledere på i grundskolen, på de gymnasiale uddannelser og på erhvervsuddannelser.

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse

Alle udgivelser om pædagogisk ledelse på gymnasiale uddannelser