Elevgrundlag på de gymnasiale uddannelser

Gymnasieelever kan have meget forskellige faglige og sociale forudsætninger. Bliv klogere på nuancerne blandt den store gruppe unge, der går i gymnasiet

Rapport

Gymnasieelevers baggrund og forskellighed

EVA har undersøgt gymnasieelevers baggrunde, forskelligheder og spredningen i deres læringsforudsætninger.

Undersøgelsen viser blandt andet også, hvordan lærerne i gymnasiet forholder sig til det at undervise heterogene klasser.

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse

Alle artikler om elevgrundlag på de gymnasiale uddannelser

Alle udgivelser om elevgrundlag på de gymnasiale uddannelser