Evalueringer af fag og fagområder

Gymnasiereformen fra 2005 indebar ændringer for gymnasiets fag og fagområder, og elementer som almen studieforberedelse og studieretningsprojektet blev indført for at forberede eleverne på deres videre studier. EVA har evalueret flere elementer af 2005-reformen. 

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse

Evalueringer af fag og fagområder i forbindelse med gymnasiereformen 2005