Artikel

Gode råd til gymnasieledere om digital dannelse

07-09-2017
Artikel Ungdomsuddannelse

Gode råd til gymnasieledere om digital dannelse

At kunne bruge it som et digitalt hjælpemiddel, der reelt understøtter elevernes læring, og at kunne bidrage til elevernes mere overordnede digitale dannelse, er et højt prioriteret indsatsområde for mange gymnasier i dag. Gymnasiereformen indeholder flere initiativer, der skal styrke elevernes digitale kompetencer og dannelse, ligesom en ny national strategi for digitalisering i undervisningen er på vej.

I udgivelsen ’It og digital dannelse i gymnasiet’ har Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) samlet erfaringer sammen fra syv gymnasier, som anvender it og digitale læremidler innovativt og med succes. Udgivelsen er udarbejdet for Styrelsen for It og Læring.

EVA har samlet tre gode råd til, hvordan man som gymnasieleder kan lægge de bedste rammer for at arbejde med it og digital dannelser.

1. Gør jeres it-strategi levedygtig ved at inddrage elever og lærere

En fælles strategi for, hvad I vil med digitale hjælpemidler, og hvordan I vil arbejde med digital dannelse, er en vigtig platform. For at gøre strategien levedygtig så husk at involvere både lærere og elever i processen. Det kan I gøre ved at:

 • Danne en arbejdsgruppe med både lærere og ledere, som fx får til opgave at indhente viden og komme med konkrete idéer. Inddrag nogle af eleverne og formuler sammen med dem, hvordan deres læring kan styrkes af it.
 • Sætte tid af til at eksperimentere og prøve sig frem, inden I ruller nyt ud på hele skolen
 • Bruge særlige ressourcepersoner som ’goodwill-ambassadører’ og frontløbere for at skabe den nye kultur, I ønsker hos lærerne.
 • Gøre jer jeres egne erfaringer og få feedback fra skolen – og juster strategien!

2. Giv eleverne digitale kompetencer med en progressionsplan

Flere skoler har succes med at strukturere arbejdet med digital dannelse med en såkaldt progressionsplan. Her et par tips til, hvad I skal tænke ind en god progressionsplan:

 • Dan jer et overblik over, hvad jeres praksis på skolen er nu, og hvilke formål der ifølge de nye læreplaner er for elevernes digitale kompetencer. Tag afsæt i begge dele, og formuler en konkret plan for, hvilke digitale kompetencer eleverne skal have.
 • Beskriv i planen, hvornår eleverne skal have særskilte it-forløb, og hvornår digital dannelse tænkes ind i fagundervisningen.
 • Definer også, hvordan eleverne skal have mulighed for at øve deres nye digitale kompetencer –det kan fx være, at de øver sig i selvkontrol i deres brug af sociale medier.

Udvikl lærernes digitale kompetencer med en samlet plan

Lærerne skal også have kompetencerne til at vurdere, hvornår det skaber værdi at bruge it og digitale læremidler i undervisningen. Man kan strukturere lærernes kompetenceudvikling på denne måde:

 • Drøft lærernes it-kompetencer på MUS-samtaler og/eller som et fælles anliggende i teams og faggrupper.
 • Giv lærerne praksisnære it-kurser, der møder dem på deres niveau.
 • Følg op på kurserne ved at skabe rum for, at lærerne kan dele viden fra kurserne, udveksle erfaringer eller oplære hinanden i de nye kompetencer. Tag evt. de pædagogiske it-konsulenter med på råd.
 • Kobl lærernes kompetenceudvikling sammen med elevernes progressionsplan, så der er et overblik over, hvad eleverne skal lære, og hvilke kompetencer, det kræver hos lærerne.

Relateret indhold

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse