Digitalisering på gymnasiale uddannelser

Hvilken plads skal digitale teknologier spille i undervisningen på ungdomsuddannelserne? I nogle sammenhænge kan de understøtte elevernes læring, i andre sammenhænge er de digitale teknologier en barriere. I en række undersøgelser har EVA set på gymnasiers brug af digital undervisning. Nogle har særligt fokus på erfaringerne fra virtuel undervisning under nedlukningerne under covid-19-pandemien.

Inspirationsmateriale

Digitale teknologier i undervisningen på ungdomsuddannelserne

Umiddelbart inden nedlukningen i februar 2020 gennemførte EVA en stor undersøgelse af lærernes brug af digitale teknologier i undervisningen på ungdomsuddannelserne.

Her kan du læse om en del af de resultater fra undersøgelsen, som sætter fokus på lærernes overvejelser om til- og fravalg af digitale teknologier i undervisningen og få inspiration til, hvilke pædagogiske og didaktiske overvejelser det kan være relevant at gøre sig i planlægningen af undervisning med digitale teknologier.

Marie Seliger
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse

Alle artikler om digitalisering på gymnasiale uddannelser

Alle udgivelser om digitalisering på gymnasiale uddannelser