Artikel

Hovedresultater af undersøgelsen af de gymnasiale uddannelsers erfaringer med nødundervisning under covid 19

15-02-2020
Artikel Ungdomsuddannelse

I denne undersøgelse, EVA har lavet for Børne- og Undervisningsministeriet, kan du blive klogere på, hvordan elever, lærere og ledere på de gymnasielle uddannelser oplevede den første nedlukning i foråret 2020. Her er hovedresultaterne.

  • Lærere og ledere vurderer i interview, at elevernes læringsudbytte under nedlukningen i 2020 var lavere end i den almindelige undervisning. To tredjedele af eleverne vurderer, at deres læringsudbytte og motivation for læring var lavere i nedlukningsperioden.
  • Lederne vurderer, at perioden med nødundervisning har haft en langt mere negativ betydning for de fagligt svage elevers læring end for de fagligt stærkes. I spørgeskemaundersøgelsen vurderer 88 % af de adspurgte ledere, at perioden med nødundervisning har haft en negativ betydning for de fagligt svage elevers læring. Til sammenligning vurderer kun 19 % af de adspurgte ledere, at perioden med nødundervisning har haft en negativ betydning for de fagligt stærke elevers læring.
  • De adspurgte gymnasieelever med et stærkt fagligt udgangspunkt fra grundskolen har dog selv oplevet at være mindre motiverede og at lære mindre i nedlukningsperioden sammenlignet med elever med et svagt fagligt udgangspunkt fra grundskolen.
  • Ca. halvdelen af de adspurgte elever oplevede at føle sig mere ensomme og være i dårligere humør i nedlukningsperioden.
  • Variation i den virtuelle undervisning under nedlukningen var vigtig for elevernes motivation. Lærerne udviklede deres undervisning undervejs i perioden til at blive mere varieret og indebære mindre sammenhængende tid foran skærmen for eleverne.
  • 59 % af lederne vurderer, at halvdelen eller færre af deres lærere havde de nødvendige tekniske kompetencer til at gennemføre virtuel undervisning ved nedlukningens start. 56 % af lederne havde fokus på at understøtte udviklingen af lærernes tekniske kompetencer. Færre - 34 % af lederne - har haft fokus på at understøtte udviklingen af lærernes didaktiske kompetencer.  Lederne vurderer, at skolerne har gennemgået en digital udvikling i perioden, og at lærerne har fået styrket deres digitale kompetencer.
  • Lærerne brugte prøvelignende aktiviteter i undervisningen i 3. g-klasserne i løbet af genåbningsperioden til at vurdere elevernes faglige niveau og give dem en retvisende karakter. Elevernes motivation blev påvirket positivt, hvis de fik indtryk af, at de kunne ændre deres karakter ved at præstere godt bl.a. i de prøvelignende aktiviteter.
  • Reduceringen af eksamenerne betød, at eleverne oplevede, at de var mindre stressede. Samtidig var der hos eleverne en bekymring for, at nødundervisningen kunne have betydning for deres videre forløb på videregående uddannelser.

Relateret indhold

En del af:

Covid-19

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse