Covid-19 på gymnasiale uddannelser

I 2020 og 2021 betød covid-19-pandemien, at gymnasieelever og deres lærere måtte gøre sig helt nye erfaringer med virtuel undervisning. Hvordan påvirkede den exceptionelle situation elevernes faglighed og sociale liv? EVA tog temperaturen på effekterne af covid-19. Bliv klogere her.

Artikel

Sådan oplever lærere og ledere, at trivsel og faglighed blev påvirket af coronanedlukningerne på ungdomsuddannelserne

Knap to år med gentagne nedlukninger og genåbninger af ungdomsuddannelserne har sat sine spor, indikerer en undersøgelse, EVA har gennemført for Børne- og Undervisningsministeriet.

Samlet set vurderer lærere og ledere ifølge undersøgelsen, at coronatiden har haft en negativ betydning for elevernes faglighed og trivsel, men de er samtidig optimistiske i forhold til, at eleverne nok skal nå at indhente det faglige, mens der fortsat er brug for fokus på det trivselsmæssige.  

Chantal Maria Pohl Nielsen
Chefkonsulent
Grundskole

Alle artikler om covid-19 på gymnasiale uddannelser

Alle udgivelser om covid-19 på gymnasiale uddannelser