Karaktergivning på gymnasiale uddannelser

Karakterer fylder meget for gymnasieelever i dag på en måde, hvor undervisningen måske for mange er et rum, hvor man bliver bedømt, frem for et rum hvor man kan øve sig. Samtidig er det svært at se alternativer til karaktergivning. Her kan du dykke ned i EVA’s analyser af karaktergivning.

Artikel

Karakterfrihed kan gøre gymnasieelever mindre pressede, men usikre på deres faglige niveau

En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut har fulgt et forsøg med karakterfrihed i gymnasiernes 1.g.-klasser.

Skolerne har erfaret, at fraværet af karakterer kan have både et fagligt og socialt udbytte for eleverne, men at det heller ikke er uden udfordringer at fjerne karaktererne for en periode.

Kristian Quistgaard Steensen
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse

Alle artikler om karaktergivning på de gymnasiale uddannelser

Alle debatindlæg om karaktergivning på de gymnasiale uddannelser

Alle udgivelser om karaktergivning på de gymnasiale uddannelser