Feedback på gymnasiale uddannelser

Feedback og formativ evaluering er et kerneelement i lærernes pædagogiske arbejde i gymnasiet, og det er en nøgle til at styrke elevernes læring og faglige udbytte. EVA’s undersøgelser viser, at der på gymnasierne er udviklingspotentiale til i højere grad at gøre feedback til en integreret del af undervisningen. Bliv klogere på hvordan i EVA’s undersøgelser

Vidensopsamling

Feedback som en integreret del af undervisningen

Hvad der har betydning for, om feedback og evaluering styrker elevernes læring? Og hvordan lærerne kan arbejde med feedback som en integreret del af undervisningen? Det ser denne vidensopsamling ser på.

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse

Alle artikler om feedback på gymnasiale uddannelser

Alle udgivelser om feedback på gymnasiale uddannelser