Eksamen på gymnasiale uddannelser

EVA har i en række ældre og nyere undersøgelser afdækket erfaringerne med forskellige eksamensformer i gymnasiet. Læs om fx studieretningsprojektet, 24 timers-eksamen og forskellen på skriftlige og mundtlige eksamener.

Artikel

4 ting enhver elev bør vide om eksamen

Hvor stort karakterspring kan man forvente fra års- til eksamenskarakter? Er det godt eller skidt for karakterbladet, at man skal op til en mundtlig eksamen?

Forbered dine elever bedst muligt til de forestående eksamener med viden fra EVA’s undersøgelse af eksamens- og årskarakterer i gymnasiet fra 2016.

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse

Alle artikler om eksamen på gymnasiale uddannelser

Alle udgivelser om eksamen på gymnasiale uddannelser