Undervisning på FGU

Undervisningen på FGU har fokus på at forberede unge mellem 15 og 25 år, som ikke er klar til at gå direkte i gang med en ungdomsuddannelse eller job, til videre uddannelse eller arbejdsmarkedet. Undervisningen er praksisorienteret og bygger bro mellem folkeskolen og erhvervsuddannelserne eller gymnasiale uddannelser. Formålet med undervisningen på FGU er at styrke de unges personlige, faglige og sociale kompetencer. Det sker gennem et fleksibelt uddannelsesforløb, som tilbyder både almenundervisning og praktiske aktiviteter.

Inspirationsmateriale

De didaktiske principper for FGU i praksis

Kataloget illustrerer, hvilke dilemmaer og løsninger FGU-institutioner oplever, når de skal arbejde med de 15 didaktiske principper for FGU's læringsmiljø.

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse

Alle artikler om undervisning på FGU

Alle udgivelser om undervisning på FGU