Artikel

Unge på erhvervsuddannelserne har højere trivsel og er mere motiverede

10-02-2022
Artikel Ungdomsuddannelse

Få unge vælger en erhvervsuddannelse lige efter grundskolen. Men unge, der gør, trives i højere grad med det, de laver, end deres kammerater i gymnasiet. Samtidig er de mere motiverede for at gå der og har følt mindre pres i 9. klasse. Det viser en undersøgelse fra EVA.

Det er ikke nogen hemmelighed, at erhvervsuddannelserne kæmper med at tiltrække nok unge til at kunne dække behovet for faglærte på arbejdsmarkedet.

I 2021 søgte ca. 70 % af de unge ind på gymnasiet, mens det kun var 20 %, der ville på en erhvervsuddannelse.

Men de unge, som rent faktisk finder vej ind på en erhvervsuddannelse, har det i mange henseender bedre på deres ungdomsuddannelse end unge i gymnasiet.

Det viser en undersøgelse fra EVA, der har fulgt omkring 5000 unge, fra de gik i 8. klasse, til de er startet på en ungdomsuddannelse.

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse

Mange trives godt med valget

Af undersøgelsen fremgår det, at unge, der har valgt at starte på en erhvervsuddannelserne efter 9. eller 10. klasse, ’scorer højere’ på en række parametre som god trivsel, motivation for uddannelse, og hvor sikre de er på, at uddannelsen er det rigtige valg for dem, end unge, der er startet på en gymnasial uddannelse.

Fx svarer 51 % af de unge på erhvervsuddannelserne, at de er helt enige i, at de er motiverede for at gå på deres uddannelse, mens det gælder 36 % af de unge i gymnasiet. 45 % af de unge på erhvervsuddannelserne er helt enige i, at de trives med det, de laver. Det gælder for 35 % af de unge i gymnasiet.

”Det er ret interessant, at selvom det kan ses som det atypiske at vælge en erhvervsuddannelse efter grundskolen, så er det også et valg, som mange unge trives rigtig godt med” siger Mathilde Hangaard, der står bag undersøgelsen.

Elever på eud

  • Er mere motiverede for at gå deres uddannelse.
  • Føler sig mere sikre på, at deres uddannelse er den rigtige for dem.
  • Trives i højere grad med det, de laver.
  • Føler sig mindre pressede.

Eud-unge er tidligere afklarede

Forklaringen kan ligge i, at unge på erhvervsuddannelser har gjort sig mange af de svære overvejelser om interesser og fremtidigt erhverv, inden de starter på en ungdomsuddannelse.

”Det er krævende at vælge en erhvervsuddannelse. Man skal have et ret dybt kendskab til egne interesser og evner og samtidig have modet til at vælge anderledes end flertallet,” siger Mathilde Hangaard.

Undersøgelsen dokumenterer, at de unge, der er startet på en erhvervsuddannelse, i 9. klasse scorede højere i en vurdering af, hvor godt de kender sig selv, deres interesser og styrker, end deres klassekammerater, der i dag går i gymnasiet.

De unge, der har valgt en erhvervsuddannelse, følte også generelt et mindre pres over deres fremtidige valg af uddannelse og job i 9. klasse, end de unge, der har valgt gymnasiet.

”Rent statistisk ser vi, at jo mere indsigt den unge har i egne styrker og interesser i 9. klasse, jo større er sandsynligheden for, at den unge vælger en erhvervsuddannelse – og jo mindre pres har den unge oplevet,” siger Mathilde Hangaard.

Fakta: Erhvervsuddannelseseleverne føler mindre pres over valg

46 % af unge, der starter på erhvervsuddannelse, føler, det er et stort pres at vælge uddannelse og job i 9. klasse. Det samme gælder 61 % af unge, der starter i gymnasiet.

Det siger de unge i EVA's undersøgelse

”Det var, som om der kom gnister, da jeg prøvede elektriker. Det var meget hurtigt sådan ’Wow, det her er fedt’”
-ung på en erhvervsuddannelse

”Jeg tænkte, at jeg gerne ville have en meget gennemsnitlig, ’normalagtig’ uddannelse. En standarduddannelse, om man vil. Den giver en bred vifte af muligheder, når man bliver færdig, så jeg tænkte bare, at den lå lige til højrebenet for mig.”
-ung i gymnasiet

Relateret indhold