Teamsamarbejde på EUD

Tillid, respekt, feedback og videndeling kan være udbyttet af et stærkt teamsamarbejde blandt undervisere og medarbejdere på erhvervsskolerne. Her får du perspektiver på erhvervsuddannelsernes professionelle læringsfællesskaber, og hvordan I kan styrke jeres teamsamarbejde.

Rapport

Professionelle læringsfællesskaber - Vidensnotat om lærernes samarbejde om undervisningen på erhvervsuddannelserne

Dette vidensnotat danner sammen med udviklingsredskabet for professionelle læringsfællesskaber på erhvervsuddannelserne rammen  for at udvikle samarbejdet mellem lærere.  Du kan læse de væsentligste pointer fra litteraturen om professionelle læringsfællesskaber på erhvervsuddannelserne, så du kan blive klædt på til dit arbejde.

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse

Alle artikler om teamsamarbejde på EUD

Alle udgivelser om teamsamarbejde på EUD