Sprogvurdering og sprogstimulering i dagtilbud

08-04-2024

Sprogvurdering og sprogstimulering i dagtilbud kan styrkes ved et tæt samarbejde mellem dagtilbud og forvaltning. Dette materiale inspirerer til forskellige former for systematisk samarbejde, der bedst muligt understøtter børnenes sproglige udvikling.

Udover inspirationsmaterialet er der også lavet et hæfte med refleksionsspørgsmål, som nemt kan printes og bruges til faglige drøftelser.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2024

Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for udgivelsens indhold, analyser og anbefalinger. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Hanna Bjørnøy Sommersel
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn