Trender i empirisk barnehageforskning i de skandinaviske landene 2006–2019 – en forskningskartlegging

30-03-2023

Denne rapport dækker årene 2018 og 2019 og sætter resultater fra disse år i sammenhæng med tidligere forskningskortlægning udført for NB-ECEC databasen. Det er således muligt at vurdere udviklingstendenser fra 2006 til 2019 på flere vigtige områder. Rapporten er på norsk.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2023

ISBN: 978-82-8439-033-8 (pdf)

Opdragsgiver: EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Database

NB-ECEC.org

Databasen NB-ECEC samler kvalitetsvurderet skandinavisk forskning i 0-6-årige børn i dagtilbud.

Hanna Bjørnøy Sommersel
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn