Målgruppen for FGU og den kommunale ungeindsats - Første delrapport i Evaluerings- og følgeforskningsprogrammet for FGU

19-11-2021

I denne rapport fremlægger Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) resultaterne af den første del af evalueringen, der indgår i evaluerings- og følge-forskningsprogrammet for den forberedende grunduddannelse (FGU), som gennemføres på opdrag fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Rapporten har fokus på den del af reformen Aftale om bedre veje til uddannelse og job1, der knytter sig til den kommunale ungeindsats (KUI) og deres rolle i arbejdet med FGU.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: (www) 978-87-7182-576-3

Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Mia Uth Madsen
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse