Sammenfatning af EVA’s evalueringer og undersøgelser af initiativer fra VEU-trepartsaftalen fra 2017

28-06-2021

Rapporten er en sammenfatning af resultaterne af en række undersøgelser og evalueringer af dele af VEU-trepartsaftalen fra 2017. I sammenfatningen analyserer EVA styrker og svagheder ved flere centrale aftaleelementer. Det er således hensigten, at rapporten kan kvalificere de kommende drøftelser mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: (www) 978-87-7182-549-7

Opdragsgiver: Børne- og undervisningsministeriet (BUVM)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

En del af:

VEU-trepartsaftaler

Michael Andersen
Chefkonsulent
Voksen- og efteruddannelse