Overgange fra dagtilbud til skole

12-07-2021

Denne rapport handler om overgangen mellem dagtilbud og skole og dokumenterer de seneste årtiers udvikling i måden, overgangen er blevet praktiseret på. Rapporten bidrager desuden med viden om den aktuelle overgangspraksis på landets skoler.

Rapporten kan bruges af politikere, forvaltninger og ledere til at støtte og kvalificere fremtidige overvejelser om at skabe gode overgange mellem dagtilbud og skole.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: 978-87-7182-577-0 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

Tidlig SFO

Laura Detlefsen
Seniorkonsulent
Dagtilbud for børn