Kreativitet i gymnasiet

18-03-2020

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) præsenterer i denne rapport resultaterne af en undersøgelse om kreativitet i gymnasiet. Undersøgelsen bidrager med viden om, hvordan gymnasielærere på tværs af fag forstår, hvad det vil sige at være kreativ inden for deres fag, og hvordan lærerne i praksis arbejder med at styrke elevernes kreativitet i undervisningen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: (www) 978-87-7182-378-3

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Kristian Quistgaard Steensen
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse