Arbejd med jeres skole-hjem-samarbejde

15-12-2017

Dette udviklingsredskab guider jer igennem et selvevalueringsforløb. Når I anvender redskabet sammen med vidensnotatet om skole-hjem-samarbejde får I hjælp til at udvikle samarbejdet mellem skole og forældre.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2017

Opdragsgiver: Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

Ditte Nissen Storgaard
Chefkonsulent
Grundskole