Skolers erfaringer med at anvende data

22-08-2017

EVA har undersøgt, hvordan skoler arbejder med at anvende data som led i arbejdet med at følge elevernes læring og progression samt kvalificere undervisningen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2017

ISBN: (www) 978-87-7958-990-2

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Anden information: Undersøgelsen er gennemført af EVA i samarbejde med SFI for Styrelsen for It og Læring, Digitaliseringsstyrelsen og KL. Den er et led i projektet Data om elevernes læring og progression, som gennemføres af et konsortium bestående af SFI, DPU, EVA og Center for Sundhedssamarbejde (AU).

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

Kvalitetsudvikling

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole