4 elementer i god feedback i gymnasiet

28-08-2017

Hvad er god feedback? På tværs af seks deltagende skoler fremhæver lærere, elever og ledere fire feedbackelementer, der er særligt virkningsfulde i at understøtte gymnasieelevernes læring bedst muligt.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2017

Opdragsgiver: Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for udgivelsens indhold, analyser og anbefalinger. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

En del af:

Feedback

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse