Referat af workshop med studerende og Censorudvalget

21-10-2016

Regeringen har besluttet at igangsætte et analyse- og udvalgsarbejde vedr. censorsystemet for de videregående uddannelser. EVA har bidraget til Censorudvalgets arbejde med fire analyser. Vi har i denne rapport samlet de studerendes perspektiver på censorsystemet på baggrund af en workshop.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2016

Opdragsgiver: Censorudvalget

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

En del af:

Censorordningen

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse