Data om censur og bedømmelse

25-06-2016

Regeringen har besluttet at igangsætte et analyse- og udvalgsarbejde vedr. censorsystemet for de videregående uddannelser. Som led i Censorudvalget arbejde med det, har EVA lavet en rapport, der præsenterer data om censur og bedømmelse, som de 33 institutioner med videregående uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) har indsendt til EVA.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2016

ISBN: (www) 978-87-7958-921-6

Opdragsgiver: Censorudvalget

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

En del af:

Censorordningen

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse