Forskningsoversigt Læring for 0-2-årige

27-05-2015

Det kan betale sig at udvikle kvaliteten af dagtilbuds arbejde med de yngste børns læring, viser forskning. EVA har udarbejdet en oversigt over nyere skandinavisk forskning i læring for 0-2-årige børn. Oversigten kan bruges som afsæt til at udvikle kvaliteten af børns læring i dagtilbud.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2015

ISBN: (www) 978-87-7958-838-7

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn