Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling I Praksis - Midtvejsnotat efter første og anden kursusgang

06-07-2014

Hvilke fordele og ulemper oplever deltagerne midtvejs i kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis (SIP) for de gymnasiale uddannelser? Er de tilfredse med tilrettelæggelsen og udbyttet? EVA har foretaget en evaluering efter de første to kursusdage i SIP-kursusforløbet.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2014

ISBN: (www) 978-87-7958-785-1

Opdragsgiver: Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse