Analyse: Et nedslag i praktikken på pædagoguddannelsen

20-08-2014

EVA har indsamlet en række oplysninger om den årgang af pædagogstuderende, der var i 3. praktikperiode i efteråret/vinteren 2013. Undersøgelsen omhandler i alt 1631 studerende, og de indhentede oplysninger vedrører de studerendes specialiseringer og praktiksteder.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2014

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

En del af:

Praktik

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse