Fortællinger og evalueringsfællesskaber

12-08-2011

Redskabet her rummer tre dele i et materiale, der understøtter og inspirerer til udviklingsorienterede dialoger i daginstitutioner og kommuner om kvalitet med afsæt i fortællinger om børns sproglige læring. Materialet retter sig til både pædagoger, ledere, forvaltning, politikere og forældre, og det kan bruges i sammenhæng med mange forskellige aspekter af børns læring.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2011

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

 

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn