Studie- og erhvervsvejledning på universiteterne

05-05-2005

EVA har undersøgt universiteternes nuværende vejledningsindsats. Vi har vurderet udbud og kvalitet af de vejledningstilbud, der stilles til rådighed for de studerende undervejs i uddannelsesforløbet og i overgangen til arbejdsmarkedet. Vi har også kigget på styrker og svagheder i indsatsen og præsenterer eksempler på god praksis.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2005

ISBN: 87-7958-242-7

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse