Repræsentantskab

EVA har et repræsentantskab med i alt 44 medlemmer. Her er skoleejere, bestyrelsesforeninger, arbejdsgivere, elev- og studentersammenslutninger, rektorforsamlinger, ledersammenslutninger og faglige lærerorganisationer repræsenteret.

EVA's repræsentantskab er nedsat af EVA’s bestyrelse for en treårig periode efter indstilling fra organisationerne på dagtilbuds- og uddannelsesområdet. Repræsentantskabet dækker med sine op til 44 medlemmer alle uddannelsesområder og -niveauer bredt.

Repræsentantskabet udtaler sig om EVA’s årlige handlingsplan, modtager EVA’s årsberetning og har et årligt møde med EVA’s bestyrelse. Derudover formulerer repræsentantskabet temaer til EVA's ledelse til inspiration for det kommende års handlingsplan.

Repræsentantskabets medlemmer for perioden 2024-26

Formandskab:

Formand: 

Henrik Larsen, Rektor, Erhvervsakademi Sydvest
Indstillet af: Danske Erhvervsakademier

Næstformand:

Marie Sonne, 1. forbundsnæstformand, Socialpædagogerne (SL)
Indstillet af: Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)).

Kommunernes Landsforening (KL)

Aleksandra Raaschou Beck, specialkonsulent i Børn, Unge og Folkeskole, KL

Danske Regioner

Pia Mulvad Reksten, chefrådgiver i Center for Regional Udvikling, EU og Miljø (REM), Danske Regioner

Institutionsejere og bestyrelsesforeninger

Tanja Krabbe, Sekretariatschef, DLO
Indstillet af: Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og Fobu

Søren T. Lodahl, Sekretariatschef, Danmarks Private skoler – grundskoler og gymnasier
Indstillet af: Friskolerne (Dansk Friskoleforening), Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Foreningen af Katolske Skoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig ogEfterskolerne

Henrik Toft Jensen, Bestyrelsesmedlem, Gymnasiernes Bestyrelsesforening (GBF)
Indstillet af: Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier og Gymnasiernes Bestyrelsesforening (GBF)

Hanne Skyum, Næstformand for Danske SOSU-skoler - Bestyrelserne
Indstillet af: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne, Danske SOSU-skoler - Bestyrelserne og FGU Danmark

Henrik Christensen, Sekretariatsleder, Dansk Oplysningsforbund (DOF)
Indstillet af: AOF Danmark, Dansk Oplysningsforbund (DOF), Dansk Folkeoplysnings Samråd, FOF, Daghøjskoleforeningen, Fora, Liberalt Oplysningsforbund (LOF)

Rektorforsamlinger og skoleledere

Claus Bredahl Sørensen, Skoleleder og hovedbestyrelsesmedlem i Skolelederforeningen
Indstillet af: Skolelederforeningen – Skolelederne,

Jeppe Kragelund, Rektor, Alssundgymnasiet Sønderborg
Indstillet af: Danske Gymnasier

Morten Emborg, Direktør, TEC
Indstillet af: Danske Landbrugsskoler, Danske SOSU-skoler, FGU Danmark, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne

Pernille Brøndum, Rektor for Nordsjællands HF & VUC og formand for Danske HF & VUC
Indstillet af: Danske HF & VUC,

Bestyrelses- og rektorforeninger på det videregående uddannelsesområde

Henrik Larsen, Rektor, Erhvervsakademi Sydvest
Indstillet af: Danske Erhvervsakademier

Poul Skov Dahl, Direktør, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Indstillet af: Danske Professionshøjskoler

Jette Ladegaard Garnæs, Studie- og karriereværkstedschef, Designskolen Kolding
Indstillet af: Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle uddannelser (RKU)

Helle Bak Poulsen, Rektor, Marstal Navigationsskole
Indstillet af: Maritime Uddannelser

Kristian Cedervall Lauta, Prorektor for uddannelse, Københavns Universitet
Indstillet af: Danske Universiteter

Anne Stokkendal Linde, Kvalitetskoordinator, Syddansk Musikkonservatorium
Indstillet af: Kulturministeriets Rektorer

Studenter- og elevsammenslutninger

Laura Drachmann Poulsen, formand for Danske Skoleelever
Indstillet af: Danske Skoleelever (DSE)

William Heide, Politisk næstforperson, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
Indstillet af: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS)

Andreas Ryun Drasbek, politisk næstformand i Landssammenslutningen af Handelsskoleelever
Indstillet af: Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO) og Landssammenslutningen af Handelsskoleelever (LH)

Michella Ravn Søndergaard, Socialpolitisk Ansvarlig i Danske Studerendes Fællesråd
Indstillet af: Danske Studerendes Fællesråd (DSF)

Charly Ngigi, næstforperson i Organisation for Professionshøjskolestuderende
Indstillet af: Organisation for Professionshøjskolestuderende (OPS)

Johan Jespersen, bestyrelsesmedlem DESO
Indstillet af: Danske Erhvervsakademiers Studenterorganisation (DESO)

Caroline Holdflod, Sekretariatsleder, Modstrøm
Indstillet af: Modstrøm - Foreningen for FGU-elever og unge omkring FGU

Arbejdsmarkedets parter - arbejdsgiverside

Anja Trier Wang, Seniorchefkonsulent, DI
Indstillet af: Dansk Arbejdsgiverforening (DA)

Nina Christine Schwarz, Uddannelsespolitisk chefkonsulent, Lederne
Indstillet af: Ledernes Hovedorganisation (Lederne)

Lars Djernæs, Chefkonsulent, Finans Danmark (FIDA)
Indstillet af: Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), nedlagt per 31. dec. 2023.

Arbejdsmarkedets parter - arbejdstagerside

Rolf Lange, uddannelsespolitisk konsulent, FH
Indstillet af: Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

Marie Sonne, 1. forbundsnæstformand, Socialpædagogerne (SL)
Indstillet af: Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

Birgit Bangskjær, Chefkonsulent, Akademikerne
Indstillet af: Akademikerne (AC)

Faglige, uddannelsesmæssige og pædagogiske foreninger

Rikke Eggert Lauth, Professionschef, BUPL
Indstillet af: BUPL

Joan Lindskov, Forbundssekretær, FOA
Indstillet af: FOA

Regitze Flannov, Formand for Undervisningsudvalget og medlem af forretningsudvalget, Danmarks Læreforening
Indstillet af: Danmarks Lærerforening (DLF)

Rikke Josiasen, Næstformand, Frie Skolers Lærerforening
Indstillet af: Frie Skolers Lærerforening (FSL)

Kåre Blinkenberg, medlem i GL’s hovedbestyrelse og formand for GL's uddannelsesudvalg
Indstillet af: Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)

Lotte Klein, Hovedbestyrelsesmedlem, Uddannelsesforbundet
Indstillet af: Uddannelsesforbundet

Tommy Dalegaard Madsen, Hovedbestyrelsesmedlem og medlem af forretningsudvalget, formand for professionshøjskoler og erhvervsakademier, DM
Indstillet af: Dansk Magisterforening (DM)

Caroline Adolphsen, Formand for DJØF’s sektorudvalg for uddannelse og forskning (UFO) og lektor, Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences
Indstillet af: DJØF

Simon Lindebjerg, Repræsentant for CBS I IDA STEM Students
Indstillet af: Ingeniørforeningen (IDA)

Dorthe Boe Danbjørg, Forkvinde, Dansk Sygeplejeråd (DSR)
Indstillet af: Dansk Sygeplejeråd (DSR), Danske Fysioterapeuter, Danske Bioanalytikere (dbio) og Ergoterapeutforeningen (Etf)

Forældreorganisationer

Signe Nielsen, Formand, FOLA
Indstillet af: Forældrenes Landsforening (FOLA)

Grethe Bremer, Hovedbestyrelsesmedlem, Skole og Forældre
Indstillet af: Skole og Forældre

Medlemmer med bred, international evalueringsfaglig viden

Linda Lundgaard Andersen, professor, PhD, Roskilde Universitet
Udpeget af EVA's bestyrelse

Sofie Jaspers, forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
Udpeget af EVA’s bestyrelse