Bestyrelse

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) ledes af en bestyrelse, der består af en formand og 10 bestyrelsesmedlemmer.

Formanden er udpeget af børne- og undervisningsministeren. Børne- og undervisningsministeren, kulturministeren samt uddannelses- og forskningsministeren indstiller også hver et medlem til EVA's bestyrelse. Bestyrelsens øvrige medlemmer bliver indstillet af uddannelsessektorens forskellige råd. Endvidere udpeger bestyrelsen selv et medlem med særlig evalueringsfaglig ekspertise.

Medlemmerne deltager i bestyrelsens arbejde som privatpersoner. Bestyrelsen beskikkes for en treårig periode.

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen udnævner EVA's direktør og mødes med EVA's ledelse fem gange årligt. På møderne drøfter og kommenterer bestyrelsen udmøntningen af temaer i EVA’s handlingsplan. Bestyrelsen bidrager til EVA’s strategiarbejde og godkender desuden EVA’s handlingsplan, budget og regnskab.

Bestyrelsens opgaver er fastlagt i lov om Danmarks Evalueringsinstitut.

Foto af Else Sommer
Formand

Else Sommer

Formand for EVA’s bestyrelse, formand for Rådet for Børns Læring
Udpeget af: Børne- og undervisningsministeren

Foto af Claus Rosenkrands Olsen
Næstformand

Claus Rosenkrands Olsen

Næstformand for EVA's bestyrelse, Uddannelseschef, Dansk Erhverv
Indstillet af: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser

Bestyrelsesmedlem

Nanna Lohman

Vicekommunaldirektør i Lejre Kommune
Indstillet af: Rådet for Børns Læring

Foto Allan Kruse
Bestyrelsesmedlem

Allan Kruse

Direktør, Svendborg Erhvervsskole
Indstillet af: Danske Gymnasier, Gymnasiernes Bestyrelsesforening, Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne, Danske HF & VUC samt VUC Bestyrelsesforeningen

Bestyrelsesmedlem

Lasse Bjerg Jørgensen

Hovedkasserer i BUPL
Indstillet af: Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Bestyrelsesmedlem

Mette Nielsen

Chefkonsulent, DI
Indstillet af: Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Bestyrelsesmedlem

Anne Kristine Andersen

Uddannelsespolitisk konsulent, Fagbevægelsens Hovedorganisation
Indstillet af: Rådet for Voksen- og Efteruddannelse

Foto af Lisbeth Due Pedersen
Bestyrelsesmedlem

Lisbeth Due

Chefkonsulent, KL
Indstillet af: Børne- og undervisningsministeren

Bestyrelsesmedlem

Henrik Wegener

Rektor, Københavns Universitet
Indstillet af: Uddannelses- og forskningsministeren

Bestyrelsesmedlem

Tine Fischer

Retor, Den Danske Filmskole
Indstillet af: Kulturministeren

Bestyrelsesmedlem

Signe Hald Andersen

Interventionschef og forskningsprofessor, Rockwool Fonden
Udpeget af: EVA’s bestyrelse som medlem med særlig evalueringsfaglig ekspertise