Mød Astrid

"Jeg oplever, at der er et reelt behov for den viden, vi skaber"

Min arbejdsdag er meget alsidig, afhængigt af hvilken fase de projekter jeg arbejder på, er i. Det kan være, at jeg er i gang med at designe et projekt og skal finde ud af, hvordan det hele skal tilrettelægges, hvilke spørgsmål der er de vigtigste at få belyst, og hvilke metoder vi skal bruge. Når det er på plads, så skal der indsamles data, hvor jeg fx er ude og lave interviews og måske også observere. Bagefter er der en analysefase, hvor jeg sidder og kigger efter mønstre og samler trådene i data. Og til sidst skal resultaterne så formidles i et formidlingsmateriale. Man kan sagtens have flere projekter på samme tid, hvor man så typisk vil være i forskellige faser, så hverdagen kan se meget forskellig ud.

 

Mit job er meningsfuldt for mig, fordi jeg oplever, at der er et reelt behov for den viden, vi skaber. Vores arbejde bidrager både til de politiske beslutninger, der bliver truffet på området, og ude i praksis, hvor jeg oplever, at mange har gavn af de materialer, vi laver. Vi får rigtig gode tilbagemeldinger, og hører, at de faktisk bruger det materiale, vi sidder og knokler på, det synes jeg er meget motiverende.

Astrid Mahoney, uddannet antropolog, konsulent i enheden for dagtilbud for børn

Mine udviklingsmuligheder på EVA er gode, og jeg synes, at jeg kan udvikle mig i et passende tempo - også personligt. Der bliver både taget højde for, hvad man selv har af ønsker og præferencer, og så er der også forskellige kurser internt på EVA, som alle kommer igennem. Indtil nu har vi blandt andet været på EVA Akademi, hvor vi lærte, hvordan vi formidler skriftligt, og hvordan vi holder mundtlige oplæg. Derudover har vi nogle faglige netværk, hvor vi holder oplæg for hinanden og drøfter forskellige faglige udfordringer, der opstår.

Kulturen på EVA er kendetegnet ved, at der en flad struktur, hvor der er meget frihed til selv at forme og præge projekter. Og så er det et rart sted at være, fordi alle er meget åbne og imødekommende, og der er plads til alle.

Det kollegiale miljø på EVA er kendetegnet ved, at vi er et fælles hold, hvor alle bidrager med det, de hver især kan. Vi arbejder meget sammen om de undersøgelser, vi laver. Man er aldrig alene om det.

Mine arbejdstider er meget fleksible. Vi mødes i Holbæk mandag, tirsdag og torsdag, og så har vi mulighed for at arbejde hjemmefra onsdag og fredag. Det er meget rart, fordi det giver mulighed for at planlægge ugen i forhold til hvilke opgaver, man løser bedst hvor. De dage, vi er på EVA, er ofte præget af møder og kollegialt samarbejde, og så afsætter jeg ofte mine hjemmearbejdsdage til fordybelsesopgaver. Det fungerer rigtig fint for mig.

Det sociale på EVA er kendetegnet ved, at vi har et godt sammenhold og en hyggelig hverdag sammen. Vi har både faglige og sociale arrangementer på tværs af EVA i løbet af året. Vi har for eksempel lige været ude at spise sammen. Vi har også et personaleseminar hvert år, der har et fagligt fokus, men hvor vi også spiser sammen og danser til noget musik om aftenen. Det er vildt hyggeligt.

Det bedste ved EVA er, at vores arbejde bliver brugt og gør en forskel ude i den virkelige verden, og at det i sidste ende har en betydning for børn i dagtilbud, og elever og studerende på skoler, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og voksen- og efteruddannelser.

Man skal søge job på EVA, hvis man er interesseret i dagtilbuds- og uddannelsesområdet og har lyst til at påvirke og bidrage til det felt, og hvis man samtidig vil være en del af en arbejdsplads, hvor alle er meget dedikerede og passionerede omkring det, de laver. Og så skal man søge job på EVA, hvis man gerne vil bruge sine kvantitative eller kvalitative kompetencer til at udføre og sikre undersøgelser af høj kvalitet.

Mød Gustav

"Jeg kan vinkle min profil i retning af dét som jeg synes er interessant"

På EVA arbejder jeg i enheden for ungdomsuddannelser. Her sidder jeg og laver forskellige kvantitative undersøgelser. Blandt andet arbejder jeg på et projekt om grøn omstilling på ungdomsuddannelserne, hvor vi har lavet en rigtig stor survey og har samplet 40.000 elever på ungdomsuddannelserne, som jeg nu sidder og prøver at finde nogle spændende vinkler på. Derudover sidder jeg på et hf-projekt, hvor vi prøver at karakterisere dem, der går på hf, og et projekt om karakterfritagelse, hvor vi undersøger, hvordan dét at blive karakterfritaget i 1.G påvirker ens gennemførelse af gymnasiet og ens videre uddannelse.

 

Mit arbejde motiverer mig, fordi jeg som sociolog rigtig godt kan godt lide at lave analyser, og der er EVA en fed organisation at være i, fordi man har adgang til nogle store datasæt, der gør, at man kan lave nogle super interessante analyser. Og så er det, vi laver, sjovt, og der er nogle rigtig gode kollegaer.

EVA er som arbejdsplads kendetegnet ved, at folk går virkelig meget op i deres arbejde og ved ekstremt meget.

Det kollegiale forhold på EVA er kendetegnet ved et godt samarbejde, hvor alle kommer med indspark, og vi bygger oven på hinandens gode idéer.

Gustav Egede Hansen, uddannet sociolog, konsulent i enheden for ungdomsuddannelser

Mit arbejde er meningsfuldt for mig, fordi jeg kan arbejde med grøn omstilling. EVA arbejder med et programspor, der hedder ”Uddannelse til fremtiden”, og der fylder grøn omstilling rigtig meget og kommer til at fylde endnu mere i fremtiden. Vi laver nogle rigtig spændende analyser på det område, og det synes jeg er spændende at være med til.

På EVA har jeg stor indflydelse på mit arbejde, fordi jeg får lov til at vinkle min profil i retning af det grønne, som er dét, jeg synes, er rigtig interessant. Så de projekter, vi skal lave inden for det grønne på ungdomsuddannelsesområdet, kommer jeg til at være en del af. Man tilgodeser medarbejdernes behov og ønsker, og det, synes jeg, er mega fedt.

EVA er en fleksibel arbejdsplads, fordi jeg har gode muligheder for selv at kunne planlægge min dag. Og så har vi mulighed for at arbejde hjemmefra onsdage og fredage. Men der tager jeg typisk ind og sidder på vores kontorer på Frederiksberg. Det er fedt at have et sted at tage hen. 

Det sociale på EVA er kendetegnet ved, at folk er rigtig søde. Man kan sidde og sludre lidt foran computeren eller gå en tur med nogle af kollegaerne, hvis man har brug for et afbræk. Og så har vi jo vores personaleforening, som planlægger julefrokost, sommerfest og andre forskellige arrangementer i løbet af året. Og det er bare fedt at være med til.

Jeg er mest stolt af at være en del af en arbejdsplads, der er med til at præge dagsordenen og gøre en forskel.

Man skal søge job på EVA, fordi man får nogle søde og gode kollegaer, og fordi det er en arbejdsplads, hvor man kan udvikle sig. Jeg tror, at jeg har udviklet mig mere på EVA, end jeg har gjort nogen andre steder.

Mød Dorthe

"Jeg kan tilrettelægge mit arbejde så der er plads til både arbejds- og privatliv"

På EVA arbejder jeg med grundskolen, hvor jeg lige nu sidder med primært to projekter. Det ene projekt handler om praksisfaglighed i udskolingen, som skal munde ud i 12 konkrete undervisningsforløb med inspiration til, hvordan man kan gøre undervisningen mere praktisk og varieret. Det andet projekt handler om elevernes motivation på mellemtrinet. På begge projekter er jeg både projektleder og indgår i projektteamet. Så på en arbejdsdag kan jeg typisk have nogle projektlederopgaver, som bl.a. handler om økonomi, koordinering og samarbejde udadtil med de samarbejdspartnere, vi har, og andre interessenter på området.

 

Men så har jeg også arbejdsdage, hvor jeg er mere tæt på praksis, hvor vi er ude og observere undervisning og interviewe både elever og lærere. Og arbejdsdage hvor jeg sammen med projektteamet arbejder med at analysere data og skrive på fx en rapport.

Mit job er meningsfyldt for mig, fordi jeg bruger mine kompetencer rigtig godt på EVA, og fordi den dagsorden, vi har, og de problemstillinger, vi er optaget af, giver rigtig god mening. Det er spændende, at vi både kan være med til at fylde et videnshul ud, der hvor nogen mangler noget viden, og at vi andre gange kan være med til at skubbe til en dagsorden, der hvor vi ser et behov.

Dorthe Agerlund Sloth, uddannet cand. mag. i pædagogik, chefkonsulent i enheden for grundskole

EVA er som arbejdsplads kendetegnet ved en virkelig høj faglighed. Der er mange forskellige fagligheder og mange virkelig dygtige mennesker, og alle er gode til at dele viden og erfaringer med hinanden.

På EVA kan jeg udvikle mine kompetencer undervejs i projekterne i forbindelse med de forskellige opgaver, der skal løses. Samtidig har vi gode muligheder for kompetenceudvikling for eksempel ift. metode. Vi kan både få sådan nogle brush-up-kurser, men vi kan også få kurser over flere dage, hvor vi fordyber os endnu mere.

På EVA har jeg stor indflydelse på mit arbejde, fordi der er meget frie rammer for at tænke idéer til måder, vi gør tingene på. Det kan både være selve tilgangen til et projekt, men også undervejs i et projekt er der meget, jeg selv kan have indflydelse på.

Mulighederne for selv at tilrettelægge mit arbejde er rigtig gode, så det går op med både arbejdsliv og privatliv. Jeg er et stort familiemenneske og vil ikke gå på kompromis med det, så det betyder meget for mig, at vi har fleksible arbejdsforhold, hvor der er gode muligheder for selv at tilrettelægge tiden. Og så er der en god vekselvirkning mellem at være på EVA og sparre med hinanden og arbejde hjemme, hvor der er god tid til fordybelse.

Mit arbejde motiverer mig, fordi vi forhåbentlig kan give lærere, pædagoger, skoler og forvaltninger inspiration til ting, de kan blive mere bevidste om, justere på og videreudvikle til gavn for vores børn og unge. Og så motiverer det mig, at vi forsøger at gøre det på måder, som giver mest mulig mening for modtagerne, og at vi også gør os umage for at ramme målgruppen ud fra der, hvor de står. Vi skal gøre os så aktuelle og relevante som muligt for modtagerne, bl.a. ved at inddrage eleverne og de fagprofessionelle.

Kulturen på EVA er kendetegnet ved, at vi har en meget afslappet og uformel stemning, også i forhold til ledelsen. Vi er gode til at fornemme, hvis nogen har travlt, og så tage det i opløbet, hvordan vi kan hjælpe og aflaste hinanden. Og så er det en arbejdsplads, hvor alle kender alle, og hvor det er rart at være og hilse på hinanden ved kaffemaskinen.

Jeg er mest stolt af, at vi gør os så umage, som vi gør, og at vi arbejder meget grundigt og systematisk med at indsamle viden og erfaringer og så formidle det.

Det bedste ved EVA er den høje faglighed og dét sammenhold, vi har.

Man skal søge job på EVA, hvis man synes, det er vigtigt at skabe viden og inspiration til dagtilbuds- og uddannelsesområdet. Og hvis man gerne vil have en arbejdsplads med gode muligheder for at udvikle sine kompetencer, og hvor der er en stor åbenhed i forhold til dét, man gerne vil blive klogere på eller lave mere af.