Arbejdspladsen

På EVA har vi en flad struktur, og der er kort vej fra medarbejder til direktør. Vi er organiseret i fem områdefaglige enheder og to stabsenheder. Læs mere om hverdagen på EVA her.

 

 

Vi er ca. 80 medarbejdere med mange forskellige baggrunde og fagligheder. Vores område- og metodefaglige konsulenter er bl.a. sociologer, økonomer, scient.pol.’er og antropologer, men fælles for dem alle er, at de har et indgående kendskab til dataindsamling, analyse, udvikling og formidling samt en dyb viden om det uddannelsesområde, de primært beskæftiger sig med.

Vi har desuden en stab bestående af dygtige sekretariatsmedarbejdere, der udfører en bred vifte af administrative opgaver, der sikrer at EVA driftes ansvarligt og sikkert samt et team af ledelseskonsulenter, der understøtter ledelsen i deres daglige arbejde og i udviklingen af EVA som organisation. Endelig har vi et team af kommunikationskonsulenter, der arbejder med at få vores viden og analyser ud i verden til de relevante aktører og til offentligheden.

Fagligt liv på EVA

På EVA har vi en flad struktur, og der er kort vej fra medarbejder til direktør. Vi er organiseret i fem områdefaglige enheder (dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse og voksen- og efteruddannelse) og to stabsenheder (Kommunikation og ledelsesstøtte samt Økonomi og administration).

Vores medarbejdere har deres faste plads og primære tilknytning i deres enhed, men vi arbejder også i tværgående projektteams, når vi gennemfører undersøgelser alt efter projektfokus og -design. På tværs af enheder har vi også en række metodenetværk med fokus på kvantitativ metode, kvalitativ metode og vidensopsamling. Vi har også temabaserede netværk, hvor medarbejdere mødes på tværs af enheder og deler viden om et tema, fx trivsel, så vi hele tiden bliver bedre til at se på de større tematikker på tværs af dagtilbuds- og uddannelsessystemet. På den måde sikrer vi videndeling og sparring på tværs af enhederne til glæde for medarbejderne og til nytte for vores undersøgelser.

Vi holder faste EVA-møder, hvor vi mødes og deler viden med hinanden. Vi bruger EVA-møderne til i fællesskab at blive klogere - både på vores eget arbejde og på omverden. Vi har både oplæg fra egne medarbejdere og eksterne eksperter. Én gang om året holder vi et todages personaleseminar med fokus på bl.a. strategiske og faglige fokusområder og socialt samvær.

Din faglige udvikling på EVA

På EVA prioriterer vi den enkelte medarbejders faglighed, udvikling og karriere højt – også for at kunne løse vores opgaver med høj kvalitet. Derfor har du som medarbejder gode muligheder for kompetenceudvikling via interne og eksterne kurser og i samarbejdet med andre dygtige medarbejdere.

Vi arbejder systematisk med alle medarbejderes faglige udvikling og har blandt andet udviklet et kompetenceudviklingskoncept, som vi kalder EVA Akademi. Gennem EVA Akademi kommer alle nye medarbejdere på et onboarding-forløb, som giver en introduktion til EVA’s områder og arbejdsmetoder. Vi holder også løbende moduler i udvalgte kernekompetencer som metode, faglig formidling og projektledelse på EVA. EVA Akademi rummer desuden moduler i mere specialiserede kompetenceområder, der løbende udvikles og udvides.

EVA sætter vidensdeling højt, og i det daglige er der også altid mulighed for sidemandsoplæring og sparring med kolleger om erfaringer med metodearbejde, projektstyring mv.

Socialt liv og arrangementer

Vi prioriterer trivsel højt og lægger stor vægt på at have det sjovt sammen. 

Vores personaleforening, Haveforeningen, står bag de fleste af vores sociale arrangementer. De arrangerer fælles udflugter, middage, torsdagsbarer og andre hyggelige aktiviteter. Og selvfølgelig den årlige sommerfest og julefrokost, som er højdepunkter på vores sociale kalender. (Når du bliver ansat, kan du få historien om, hvorfor vores personaleforening hedder Haveforeningen. Vi lover, der er en god grund).

Organisering og flekstid

EVA er en fleksibel arbejdsplads, der går ind for at vores arbejdsliv skal være bæredygtigt og kan harmonere med fritid, familie og privatliv.

Vi har tre fælles fremmødedage i vores dejlige lokaler i Holbæk og to dage, der kan bruges til hjemmearbejde eller fx til møder eller feltarbejde i København eller andre steder i landet. Mange af vores medarbejdere tager toget til Holbæk og bruger transporttiden til at arbejde.