Grundskole

EVA skaber viden om kvaliteten af den danske grundskole. Vi analyserer og undersøger temaer som undervisning, ledelse og overgange til ungdomsuddannelserne - og så udgiver vi inspirationskataloger og redskaber.

I fokus

Inspirationsmateriale

Inspiration til et stærkt samarbejde mellem skoler og PPR

Både skoler og PPR oplever, at flere elever trives dårligt. Samtidig oplever de, at mulighederne for at forebygge mistrivsel er udfordret. At støtte elevers trivsel og læring er en betydelig opgave, som skal løses i samarbejde mellem skoler og PPR. Men hvordan kan skoler og PPR samarbejde om at støtte børn og unge bedst muligt? Det giver hæftet her input til.

Artikel

5 trin mod mere praktisk og varieret undervisning

Ja tak til mere praktisk og motiverende undervisning – men hvordan gør vi lige det med en god kobling af det teoretiske og det praktiske? Lær af andre skolers erfaringer og viden fra undersøgelser ved at følge disse fem trin mod en mere praktisk undervisning.

Artikel

Holddannelse i folkeskolen kan have en positiv betydning for elevernes oplevelse af undervisningen

Inddeling af elever i hold i grundskolens undervisning kan skabe et tryggere læringsmiljø, give lærerne bedre forudsætninger for at variere undervisningen og styrke elevernes deltagelsesmuligheder og faglige selvtillid. Det viser EVA's evaluering af et pilotforsøg med holddannelse i matematikundervisningen på mellemtrinnet, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) satte i gang i 2021.

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole

Seneste artikler om grundskole

Vis flere

Seneste udgivelser om grundskole

Vis flere