Undervisningsdifferentiering

Få viden og inspiration til at lykkes med en differentieret undervisning i grundskolen.

Rapport

Undervisningsdifferentiering i grundskolen - Vidensnotat

Få her en række væsentlige pointer fra litteraturen om undervisningsdifferentiering i grundskolen.

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole

Udgivelser om undervisningsdifferentiering