Artikel

Nyt skoleår: Grib elevernes lærelyst og motivation

07-08-2019
Artikel Grundskole

Efter en lang sommerferie glæder mange elever sig til at komme i skole igen. Derfor er det oplagt, at man som lærer fokuserer ekstra meget på elevernes motivation og lyst til at lære ved skoleårets start, siger Lise Tingleff-Nielsen, områdechef på Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Sommerfugle i maven, spidsede blyanter og store forventninger. Når eleverne i løbet af de næste dage møder ind til første skoledag, er mange fulde af forventninger til det nye skoleår. Dog viser flere undersøgelser fra både EVA og Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM), at elevernes motivation ikke altid varer skoleåret eller skolegangen ud. Det er ifølge Lise Tingleff Nielsen, chef for grundskoleområdet på EVA, en af de store udfordringer, folkeskolen står over for. Nu og i fremtiden.

”Hvordan fastholder vi elevernes lyst til at lære? Det er et vigtigt spørgsmål, som mange lærere hver dag er optagede af, og det er et spørgsmål, vi måske med fordel kan skænke en ekstra tanke her i sommervarmen,” siger Lise Tingleff Nielsen.

Hun peger på, at starten på skoleåret har et særligt momentum. Både de nye førsteklasseselever og de mere erfarne elever på mellemtrinnet og i udskolingen vil kunne genkende fornemmelsen af at glæde sig til at starte på et nyt skoleår. Omvendt oplever mange lærere i løbet af året også at stå over for elever, der hverken har spidset blyanterne eller lærelyst i øjnene. Den nationale trivselsmåling fra 2017/18 (DCUM) viste, at elevernes motivation daler, efterhånden som de bliver ældre. Mens 44 % af eleverne på mellemtrinet er enige eller meget enige i, at undervisningen giver lyst til at lære mere, gælder det kun for 34 % af eleverne i udskolingen.

Hvorfor varer første skoledags motivation og lyst til at lære ikke ved? I en EVA-undersøgelse fra 2018 fortæller eleverne bl.a., at de nogle gange oplever undervisningen som alt for kedelig og ensformig. Som en elev udtrykker det: ”Han har givet os to mapper fyldt med kopiark. Og hver dag er det kopiark, kopiark, kopiark.”

Undersøgelsen viste, at det motiverer eleverne, når undervisningen er vedkommende, og læreren udviser positivt engagement over for stoffet og eleverne. Undervisningen skal involvere og aktivere, så alle elever har mulighed for at præstere og få fingrene i det faglige stof. Samtidig skal læreren give tid og plads til koncentration, for mange elever vil gerne fordybe sig. Det oplever de bare ikke altid, at de får mulighed for.

”God undervisningen handler ikke om, at alt skal være tempofyldt eller indhylles i opskruet begejstring. Det handler snarere om, at læreren skaber et rum, hvor hun og eleverne sammen kan engagere sig i arbejdet med stoffet – uanset om det handler om procentregning, korsang eller tyske verber. For at det kan blive sjovt, skal det være for alvor,” siger Lise Tingleff Nielsen og uddyber:

”Eleverne accepterer grundlæggende, at det er læreren, der har styringen på undervisningen, men efterlyser mulighed for indflydelse, fx ved at kunne vælge mellem forskellige arbejdsformer. Dybest set vil de gerne have, at læreren giver dem en aktiv rolle i undervisningen og griber deres bidrag.”

Første skoledag efter sommerferien er en frisk start for både nye og mere erfarne elever. Det er oplevelsen af en ny begyndelse, der ofte giver en særlig forventningsfuld stemning af i klasseværelset. Det er oplagt som lærer at lade sig smitte af og gribe denne stemning, fx ved at have ekstra fokus på at udvikle undervisningen. Hvis man vil blive klogere på, hvordan man kan fastholde elevernes lærelyst, kan man lytte til eleverne selv, mener Lise Tingleff Nielsen:

”Spørg eleverne! De vil gerne lære, og de ved godt, hvilken form for undervisning, der motiverer dem. Hvis man kobler deres input med sin egen faglige viden og erfaring med god undervisning, kan det give et godt afsæt for at skabe en vedkommende og relevant undervisning for alle elever,” siger Lise Tingleff Nielsen.

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole