Artikel

Disse redskaber kan hjælpe lærere med at udvikle undervisningen

08-02-2022
Artikel Grundskole

Med disse redskaber kan I kaste et undersøgende blik på jeres undervisning. Redskaberne hjælper jer med at få både kollegernes og elevernes perspektiver på jeres praksis og nye input til, hvor I kan udvikle fx læringsmiljøet og organiseringen af undervisningen.

Redskaberne tager udgangspunkt i EVA’s vidensnotat Elementer i god undervisning og har fokus på nogle af de elementer, der kan være med til at skabe en god undervisning.

De tre elementer i god undervisning

Redskaberne har fokus på tre hovedområder, som har stor betydning for kvaliteten af undervisningen, nemlig:

  • læringsmiljøet
  • interaktion i undervisningen
  • struktur og organisering af undervisningen.

"Vi ved fra forskningen, at særligt disse elementer spiller en stor rolle i undervisningen inden for det almendidaktiske område og dermed i at gøre undervisningen god," kommenterer Lise Tingleff, EVA's chef for grundskoleområdet. 

"Derfor har vi udviklet redskaberne på en måde, som gør det let at stille skarpt på et eller flere af disse elementer. På den måde kan lærere og lærerteams blive klogere på deres egen undervisningspraksis, både ift. hvad der fungerer godt, og ift. hvad der kunne fungere bedre og udvikle der, hvor de finder behov for det,” siger Lise Tingleff.

Sådan bruges redskaberne

De tre redskaber er bygget ens op og består dels af et spørgeskema til eleverne og dels af en guide til kollegial observation. Spørgeskemaet og observationsguiden kan bruges hver for sig eller sammen.

Redskaberne kan give et værdifuldt indblik i, hvordan undervisnin­gen tager sig ud fra hhv. elevers og kollegaers perspek­tiver og give anledning til fælles refleksion, som kan være afsæt til udvikling af undervisningen.

Redskaberne er rettet mod det højere mellemtrin og udsko­lingen og egner sig bedst til de store fag som dansk og matematik.

Udviklet sammen med lærere

I tilblivelsesprocessen har EVA fået input fra en række lærere, som også har vist stor interesse for at prøve redskaberne af  rundt om i landet, når muligheden igen byder sig.

”Det var vigtigt for os at have lærerne med helt inde i maskinrummet i udviklingen af redskaberne, da det selvfølgelig er vigtigst, at det er anvendeligt og meningsfuldt for dem," siger Lise Tingleff. 

”Vi har lavet nogle redskaber til udvikling af undervisningen, der er solidt funderet i forskning, og som samtidig er anvendelsesorienterede og nemme at gå til. De lærere, som har hjulpet os med at udvikle redskaberne, har bidraget med vigtige pointer i forhold til at få redskaberne til at fungere bedst muligt ude i klasselokalerne.”

Relateret indhold