Artikel

Tjek hvor praksisfaglig din undervisning er

22-11-2023
Artikel Grundskole

Tre spørgsmål kan hjælpe med at evaluere og justere din praksisfaglige undervisning.

Praksisfaglighed er på alles læber, men hvad er det egentlig, og hvordan kan man se på og arbejde med at gøre sin undervisning praksisfaglig?

Det kan du blive klogere på i EVA’s nye katalog ”Praksisfaglig undervisning” .

I kataloget kan du læse om en firefeltsmodel for praksisfaglig undervisning. Du får også tre spørgsmål, der kan hjælpe jer med at vurdere jeres egen praksisfaglige undervisning og få frem i lyset, hvilken balance der er mellem de praktiske aktiviteter i undervisningen og de faglige formål bag.

Kataloget indeholder desuden fire konkrete eksempler på inspirerende praksisfaglig undervisning

Der skal være et af disse elementer i praksisfaglig undervisning

Praksisfaglighed er en dimension i undervisningen, som handler om at give eleverne mulighed for at gøre sig erfaringer med at løse konkrete praktiske problemer og/eller gennemføre konkrete praktiske aktiviteter knyttet op på nogle specifikke faglige formål.

Der skal være et eller flere af de nedenstående elementer til stede i undervisningen, for at man kan kalde den praksisfaglig: 

 • Et kropsligt eller aktivt element
  hvor elevernes kroppe og sanseapparater aktiveres
 • Et problem- eller anvendelsesorienteret element
  hvor eleverne typisk skal løse eller undersøge en praktisk problemstilling
 • Et produktorienteret element
  hvor eleverne gennem praktiske arbejdsmetoder og teknikker skal skabe et konkret produkt som led i opgaveløsningen.

Det er ikke afgørende, at alle elementer er til stede på samme tid. Men for at undervisningen kan kaldes praksisfaglig, skal de praktiske aktiviteter have et klart fagligt formål, som aktiviteterne understøtter. Det er nemlig den kobling, som er afgørende for, om eleverne får det udbytte, som den praksisfaglige undervisning sigter imod.

 

​Firefeltsmodel for praktiskfaglig undervisning

Firefeltsmodel. Den horisontale akse beskriver graden af fagligt formål i undervisningen, og den vertikale akse beskriver graden af praktisk opgaveløsning.

Med denne firefeltsmodel kan du vurdere din praksisfaglige undervisning og reflektere over, hvilken balance der er mellem de praktiske aktiviteter og de faglige formål bag.

Den horisontale akse beskriver graden af fagligt formål i undervisningen, og den vertikale akse beskriver graden af praktisk opgaveløsning.

Praksisfaglig undervisning vil placere sig i det øverste felt til højre: Her indtager eleverne en aktiv rolle i en praktisk undervisning, som tænkes sammen med elevernes faglige læring. Det kan fx være i matematik, hvor eleverne får til opgave at sy en nederdel og skal bruge matematikken til at måle op og lave en opskrift, der sikrer, at nederdelen får den helt rigtige størrelse.

I øverste venstre hjørne er praktiske aktiviteter uden et fagligt formål – som fx at løbe en tur rundt om skolen for at få frisk luft. De aktiviteter er ikke praksisfaglige. Det er undervisning med et klart fagligt formål, men uden et aktivt eller elevinddragende element selvfølgelig heller ikke (nederste højre hjørne)

​Kig på din undervisning: Hvor er det praksisfaglige?

Tre spørgsmål

Tre spørgsmål kan hjælpe dig med at afklare, i hvilken grad din undervisning er praksisfaglig, og om der er noget, der kan justeres, så den bliver bedre i forhold til den aktuelle elevgruppe og det faglige indhold. Hvis du kan svare ja på de tre spørgsmål, vil det betyde, at dine undervisning indeholder en tydelig grad af praksisfaglighed.

 1. Har de praktiske aktiviteter i undervisningen et fagligt formål, som tydeligt kan identificeres?
 2. Indgår de praktiske undervisningsaktiviteter som en integreret del af undervisningen, eller foregår det i højere grad som afgrænsede eller enkeltstående aktiviteter uden forbindelse til lektionens faglige indhold?
 3. Er det muligt at udpege de elementer i undervisningen, hvor eleverne aktiveres gennem praktiske aktiviteter og i mindre grad er lyttende eller stillesiddende?

Relateret indhold

En del af:

Praksisfaglighed

Thomas Rørbeck Nørreby
Chefkonsulent
Grundskole

Læs materialet bag artiklen