Artikel

Nyt projekt giver inspiration til mere praksisfaglighed i matematik og dansk

17-01-2023
Artikel Grundskole

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med Guldborgsund, Holbæk og Svendborg Kommuner fået støtte fra A.P. Møller Fonden til et projekt, der har til hensigt at styrke grundskolelæreres arbejde med praksisfaglighed i udskolingen.

I et nyt projekt, der er støttet med 9,1 mio. kr. af A.P. Møller Fondens Folkeskoledonation, skal EVA i tæt samarbejde med professionshøjskoler og Guldborgsund, Holbæk og Svendborg Kommuner styrke den praksisfaglige dansk- og matematikundervisning i udskolingen. Et projekt, som dansk- og matematiklærere fra hele landet vil kunne drage nytte af.

Sammen med dansk- og matematiklærere fra 23 skoler og med eksperter i didaktik og undervisning fra både praksis og fra professionshøjskoler vil EVA udvikle undervisningen sammen med lærere i de tre kommuner, så den bliver mere praksisfaglig.

”Som samfund taler vi meget om, at skolen skal byde på en mere praktisk og varieret undervisning, som motiverer eleverne, ikke mindst i udskolingen, hvor prøverne og det meget boglige nemt kan komme til at fylde meget. Dette projekt vil give redskaber til, hvordan man kan gøre den helt almindelige undervisning i dansk og matematik i udskolingen mere praktisk og konkret,” siger Lise Tingleff Nielsen, der er chef for EVA’s grundskoleområde.

Munder ud i vidensbaserede undervisningsforløb

Projektet kommer til at løbe over de næste fire år, og det indebærer flere trin.

Først skal der uddannes omkring 60 særlige ambassadører blandt dansk- og matematiklærere i Holbæk, Guldborgssund og Svendborg Kommuner.

Ambassadørerne vil sammen med undervisere fra professionshøjskoler stå i spidsen for at udvikle undervisningsmaterialer til dansk og matematik i udskolingen, som andre lærere fra kommunerne efterfølgende vil blive undervist i og derefter trykteste i praksis.

Alle erfaringerne vil munde ud i konkrete, vidensbaserede undervisningsforløb og inspirationsmaterialer, som vil kunne anvendes af alle dansk- og matematiklærere landet over.

”Det er vores ambition, at undervisningsforløbene bliver meget anvendelige i praksis og vil nå ud til mange udskolingselever i form af mere praktisk og motiverende undervisning,” siger Lise Tingleff Nielsen.

EVA samler løbende op på erfaringerne fra de tre kommuner og står i spidsen for at udforme det undervisnings- og inspirationsmateriale om praksislæring, som kommunerne og andre siden kan tage i brug. Materialet forventes at være klart i 2026.

 

Sagt om projektet af kommunerne

Kathrine Vestergaard Hyttel, skolechef i Svendborg Kommune, siger:

"Projektet har et vigtigt fokus på lærernes kompetenceudvikling i forhold til at gennemføre en mere praksisfaglig undervisning i dansk og matematik – og når det så ovenikøbet taler ind i, at det skal være teamforankrede kompetencer – ja, så kan man kun blive glad."

Direktør i Holbæk Kommune Lene Magnussen udtaler: 

”Jeg tror, at fokus på flere praksisfaglige aktiviteter kan skabe en større variation i undervisningen og samtidigt gøre, at den opleves mere meningsfuld for alle, men særligt for den gruppe elever, som måske i dag synes, at det kan være svært at se sammenhængen mellem det, de lærer i skolen, og det, der foregår ude i samfundet.” 

Og fra Margit Mikkelsen, der er centerchef i Guldborgsund Kommune, lyder det:

”Vi har store forventninger til, at projektet kan styrke vores opmærksomhed på, hvordan vi kan øge motivationen hos udskolingseleverne og blive endnu bedre til at skabe læring i praksis.”

Relateret indhold

En del af:

Praksisfaglighed

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole