Holddannelse

Principper for holddannelse kan bl.a. dreje sig om om inddeling af eleverne på baggrund af: Fagligt niveau, mundtlig aktivitet i undervisningen, skriftlige kompetencer, læsekompetencer, køn, lodtrækning, Sociale grupperinger eller inklusion.

Artikel

Holddannelse i folkeskolen kan have en positiv betydning for elevernes oplevelse af undervisningen

Inddeling af elever i hold i grundskolens undervisning kan skabe et tryggere læringsmiljø, give lærerne bedre forudsætninger for at variere undervisningen og styrke elevernes deltagelsesmuligheder og faglige selvtillid. Det viser EVA's evaluering af et pilotforsøg med holddannelse i matematikundervisningen på mellemtrinnet, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) satte i gang i 2021.

Thomas Rørbeck Nørreby
Chefkonsulent
Grundskole

Alle artikler om holddannelse

Udgivelser om holddannelse