Artikel

Elever vil hellere arbejde i grupper end alene

28-05-2020
Artikel Grundskole

Gruppearbejde er en stor del af hverdagen for elever i den danske folkeskole, og det er eleverne godt tilfredse med. De vil faktisk hellere arbejde i grupper end alene. Men gruppearbejde er en udfordrende arbejdsform både for elever og lærere. Det viser en undersøgelse af gruppearbejde i folkeskolen lavet af EVA. Inden sommerferien offentliggøres udgivelse nummer to af i alt tre, der er et hæfte om elevernes perspektiver på gruppearbejde.

Danmark er et af de OECD-lande, hvor grundskoleelever oftest arbejder i grupper, men gruppearbejde er udfordrende for lærerne. Skal gruppearbejdet være vellykket, kræver det mere end blot at inddele eleverne i grupper. Det viste et hæfte om læreres perspektiver på gruppearbejde udgivet i januar.

Eleverne foretrækker gruppearbejde

Inden længe offentliggør EVA endnu et hæfte om gruppearbejde i folkeskolen. Denne gang med fokus på elevernes perspektiver på den i dansk sammenhæng yderst populære undervisningsform. Et smugkig på resultaterne viser, at eleverne er glade for gruppearbejde. Eleverne foretrækker faktisk gruppearbejde frem for at arbejde alene. I alt 90 procent af eleverne svarer, at de enten er helt eller overvejende enige i, at de godt kan lide at arbejde i grupper i dansk- og matematiktimerne. Til sammenligning angiver 64 procent, at de er helt eller overvejende enige i, at de godt kan lide at arbejde alene.

Mønsteret er det samme, men lidt mindre udtalt ved spørgsmålet om, hvorvidt eleverne er enige i, at de lærer noget ved hhv. at arbejde alene eller i grupper. Her erklærer 88 procent sig helt eller overvejende enige i, at de lærer noget, når de arbejder i grupper. Til sammenligning angiver 73 procent, at de er helt eller overvejende enige i, at de lærer noget ved at arbejde alene.

”Besvarelserne viser, at gruppearbejde både er noget, eleverne kan lide, men også noget de oplever, at de har udbytte af. Det er jo godt, eftersom vi i Danmark har rigtig meget gruppearbejde i grundskolen,” fortæller seniorkonsulent hos EVA, Ditte Nissen Storgaard og henviser til, at danske elever ifølge TALIS-undersøgelsen fra 2018 bruger en markant større andel af undervisningstiden på gruppearbejde sammenlignet med gennemsnittet for alle OECD-lande.

En udfordrende undervisningsform

Undersøgelsen af læreres perspektiver på gruppearbejde viste, at arbejdsformen er udfordrende for lærerne. Velfungerende gruppearbejde kræver mere af læreren end blot at inddele eleverne i grupper. Det skal rammesættes, og eleverne skal instrueres i formålet med og forventningerne til undervisningsformen, inden de sendes ud i grupperne.

”Læreren skal løbende observere grupperne, vejlede eleverne i strukturering og organisering af gruppearbejdet og være klar til at hjælpe med faglige spørgsmål,” forklarer Ditte Nissen Storgaard og understreger, at samarbejde er noget, eleverne skal læres.

”Gruppearbejde er også udfordrende for eleverne. Det er noget, de skal lære, og det vil gavne dem i deres videre uddannelse og arbejdsliv, hvis de bliver gode til at arbejde sammen med andre. Evnen til at kunne arbejde i grupper og samarbejde med andre om problemløsning er et aktuelt og centralt element i det, der kaldes det 21. århundredes kompetencer,” siger Ditte Nissen Storgaard.

Relateret indhold