Artikel

Fem forhold der klæder professionshøjskoleundervisere på til at undervise i teknologiforståelse

31-01-2022
Artikel Grundskole

Teknologiforståelse er en ny faglighed, som i de seneste tre år er blevet afprøvet i et stort forsøgsprogram i folkeskolen. En ny evaluering fra EVA sætter fokus på, hvordan undervisere på læreruddannelsen kan blive klædt på til at undervise lærerstuderende, lærere og pædagoger i faget.

Tid til at blive fortrolig med nye teknologier og tålmodighed med at finde sig til rette i en ny underviserrolle, hvor man ikke har det endelige svar, men undersøger det sammen med de studerende.

Det er to af de ting, der skal til, for at undervisere på professionshøjskoler føler sig klædt på til at undervise i teknologiforståelse på læreruddannelsen.

Det viser en ny evaluering, EVA har gennemført for STUK, hvor EVA har evalueret en indsats for kompetenceudvikling af professionshøjskoleundervisere, lærere og øvrigt pædagogisk personale som led i forsøgsprogrammet om teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning.

Underviserne peger på fem forhold

Deltagerne giver overordnet udtryk for, at de har oplevet et positivt læringsudbytte af forløbet og gjort sig relevante erfaringer. EVA’s analyse peger på fem forhold, som underviserne ser som afgørende for at være klædt på til at undervise i teknologiforståelse.

  1. En udviklet læreruddannelsesfaglighed, som er bredere og dybere end folkeskolefagligheden
  2. Tid til at blive fortrolig med nye teknologier og en anderledes underviserrolle, hvor man ikke har det endelige svar, men undersøger sammen med de studerende
  3. Adgang til praksisnær sparring med fagkolleger i hverdagen og landsdækkende netværk af ekspert/ressourcepersoner, som man kan trække på, når man skal lære især nye teknologier at kende, og generelt til sparring om teknologiforståelsesfaglige og fagdidaktiske spørgsmål
  4. Adgang til konkrete teknologier, såvel apps som robotter mv., og til viden om, hvor man kan få hjælp til at få overblik over, hvad de forskellige teknologier har af muligheder og begrænsninger
  5. Organisatoriske kompetencer til at understøtte introduktionen af en ny faglighed blandt kolleger på professionshøjskolerne og – for de lærerstuderendes vedkommende – blandt fremtidige lærerkolleger i folkeskolen.

Det har EVA evalueret

EVA har evalueret Spor 3 i forsøgsprogrammet om teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Spor 3 består af en indsats for kompetenceudvikling af professionshøjskoleundervisere, lærere og øvrigt pædagogisk personale.

EVA har fulgt indsatsen fra opstarten i forår 2020 til afslutningen i efterår 2021 og har indsamlet spørgeskema- og interviewdata fra dels professionshøjskoleundervisere, dels lærerstuderende og lærere på efter- og videreuddannelse.

Erfaringerne fra spor 3 skal sammen med de øvrige aktiviteter i forsøgsprogrammet kvalificere politisk beslutning om, hvorvidt og hvordan teknologiforståelse fremover skal indgå i folkeskolen

Relateret indhold