Artikel

Co-teaching kan styrke elevers faglige udvikling, men det er ikke noget, man bare lige gør

06-03-2024
Artikel Grundskole

Co-teaching har potentiale til at styrke elevernes faglige udvikling. Det kræver dog, at underviserne har viden om, hvordan man co-teacher, og at der afsættes tid og ressourcer til, at underviserne forbereder sig. Det viser EVA's evaluering af et pilotforsøg med co-teaching i matematik i 5. klasse.

De senere år er der inden for skoleområdet kommet fokus på co-teaching. Co-teaching er en undervisningsmetode, hvor en lærer og en anden fagprofessionel med specialpædagogiske kompetencer underviser sammen. Men hvad kan det, og hvad skal der til for at lykkes? 

Det er man nu blevet lidt klogere på på 17 skoler, som har deltaget i et forsøg, hvor matematikklasser på mellemtrinnet er blevet undervist med systematisk brug af co-teaching i en periode på 16 uger. Pilotforsøget har været støttet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), og EVA har evalueret erfaringerne. 

Evalueringen viser, at om end co-teaching ikke er et mirakelmiddel, så kan undervisningsmetoden godt gøre eleverne bedre fagligt. Det er oplevelsen blandt de lærere, pædagoger og elever, EVA har talt med i evalueringen. Og det er både fagligt stærke og fagligt knap så stærke elever, som lærerne og pædagogerne oplever løfter sig fagligt, når de bliver undervist af to fagprofessionelle. 

”Co-teaching er egentlig en undervisningsmetode, som er blevet udviklet for at skabe et læringsmiljø, som også kan favne elever med behov for specialpædagogisk støtte. Men undervisere og elever i vores evaluering oplever, at når der er to fagprofessionelle, der underviser, så kommer det alle elever til gavn, og alle uanset fagligt niveau lærer mere,” siger seniorkonsulent Thomas Rørbeck Nørreby.

Eleverne fortæller, at de i løbet af projektet, hvor de skulle co-teaches, oplever, at det blev nemmere at lære noget i matematik, fordi de fik bedre adgang til at få hjælp af en voksen, og der var mindre larm i klassen. Til gengæld synes eleverne ikke, at co-teaching gjorde matematikundervisningen mere spændende og alsidig. 

Ikke noget man bare gør

45 lærere og pædagoger fra 17 skoler var med i forløbet, der løb af stablen i efteråret 2022. I pilotforsøget kunne skolerne selv vælge, hvilke co-teaching-modeller, de ville arbejde med, men det var fælles for dem alle, at de skulle arbejde med co-teaching i fem matematiklektioner om ugen i 16 uger. 

Co-teacher-parrene skulle bestå af en matematiklærer og en anden fagprofessionel med specialpædagogiske kompetencer, og det levede de fleste - men ikke alle - co-teacher-par op til. 

Over halvdelen af lærerne havde ingen forudgående viden om eller erfaring med co-teaching inden, og det var lidt af en hæmsko for succesen, siger Thomas Rørbeck Nørreby. 

”Mange af de skoler, der var med i forsøget, vidste ikke helt nok om co-teaching som undervisningsmetode, til at de kunne arbejde meningsfuldt med den. Co-teaching er nemlig ikke noget, der opstår af sig selv, blot der er to undervisere til stede i undervisningen. Det kræver viden og evt. kompetenceudvikling at arbejde kvalificeret med det, og det er absolut ikke nogen nem opgave” siger Thomas Rørbeck om erfaringerne fra forsøget. 

Kræver tid til forberedelse

I forsøget peger underviserne på, at det, at ledelsen sætter tid af til fælles forberedelse og evaluering, er meget vigtig for at kunne lykkes med co-teaching. Lærerne og pædagogerne i forsøget oplevede generelt, at ledelsen undervejs støttede deres arbejde, og at de fik gode rammer for at arbejde med co-teaching. 

Underviserne fortæller, at det at blive understøttet af skoleledelsen i form af gode rammer er en helt afgørende forudsætning for at lykkes, siger Thomas Rørbeck Nørreby. 

”To ugentlige lektioner til fælles forberedelse og evaluering er ifølge lærerne og pædagogerne et minimum for at have gode rammer for at lykkes med co-teaching. To ugentlige timer gør samarbejdet mindre sårbart.”

Fakta om co-teaching

Co-teaching er en undervisningsmetode, hvor en lærer og en anden fagprofessionel med specialpædagogiske kompetencer underviser sammen. Målet er at skabe et inkluderende læringsmiljø, som favner både almenelever og elever, som har brug for specialpædagogisk støtte. Co-teaching kan praktiseres på flere forskellige måder, hvoraf disse seks modeller er de mest udbredte: 

  • Én underviser og én observerer
  • Stationsundervisning (hvor undervisningen opdeles i forskellige stationer)
  • Parallelundervisning (hvor de to co-teachere underviser en gruppe hver i samme indhold)
  • Alternativ undervisning (hvor eleverne deles i et stort og et mindre hold)
  • Team-undervisning (hvor co-teacherne i fællesskab underviser alle eleverne)
  • Én underviser og én støtter/assisterer. 

Fakta om pilotforsøget og evalueringen

2021 afsatte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) en pulje på 2,1 mio. kr. til skolers deltagelse i en pilotafprøvning af co-teaching i matematikundervisningen på mellemtrinnet. I alt 17 skoler deltog i afprøvningen, som blev gennemført med implementeringsstøtte fra STUK over en periode på 16 uger i efteråret 2022. Selve indsatsen med co-teaching blev rammesat af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

I rapporten evaluerer Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) indsatsen, som de 17 skoler gennemførte.

Evalueringen består af en implementeringsevaluering, en resultatevaluering og en økonomisk evaluering. De tre dele belyser, hvordan arbejdet med indsatsen med co-teaching blev implementeret, hvad co-teaching betød for elevernes oplevelse og udbytte af undervisningen, og hvilke omkostninger der var forbundet med gennemførelsen af indsatsen.

Relateret indhold

En del af:

Co-teaching

Thomas Rørbeck Nørreby
Chefkonsulent
Grundskole

Læs materialet bag artiklen